Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Kvalserie K2FA - Omgång 1 - 230418Tabell Kvalserie K2FA

Omg. 1 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Väsby 1 1 0 0 0 +2 +9 3
2 Dartanjang 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Järfalla 1 0 0 0 1 -2 -9 0
 
Lagmatch - Omg. 1 Match Set Poäng
230418 Väsby - Järfalla 4-2 15-6 3-0
230418 Dartanjang - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Kvalserie K2FA omg:  01  02  03  Nästa
Spelschema: Kvalserie K2FA  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Väsby - Järfalla   4 - 2   (15 - 6)

Omg. 1 Väsby Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Järfalla Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
D1 Joakim Granberg 21 20  
 
 
 
 
 
          Sebastian Meijer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 0   1.2 - 0
Erik Mattsson         Åke Hollsten         1.2 - 0
S1 Joakim Granberg 28
0
23
0
30
0
 
 
 
 
4         Sebastian Meijer 27
80
24
142
27
57
 
 
 
 
1         3 - 0 18.56 - 15.69 0.96 - 0
S2 Erik Mattsson 28
0
26
0
26
0
 
 
 
 
2         Åke Hollsten 30
15
24
124
27
204
 
 
 
 
1         3 - 0 18.79 - 14.32 0.96 - 0
D2 Camilla Ström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lena Edehag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 - 3   0.12 - 0.96
Carina Koskela         Rickard Orrebrink         0.12 - 0.96
S3 Camilla Ström 33
0
33
0
32
0
 
 
 
 
2         Lena Edehag 33
154
30
40
33
8
 
 
 
 
          3 - 0 15.34 - 13.55 0.96 - 0
S4 Carina Koskela 30
12
35
0
41
0
30
5
30
120
5         Rickard Orrebrink 29
0
36
16
39
8
33
0
28
0
4         2 - 3 14.27 - 15.04 0.24 - 0.96
    2 13         6     4 - 2
(15 - 6)
16.18 - 14.68 5.76 - 2.88


Pilsnitt Singel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Erik Mattsson Väsby 1 1 0 3 3 0 2         26 18.79 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
2 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 3 3 0 4         23 18.56 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
3 Sebastian Meijer Järfalla 1 0 1 3 0 3 1           15.69 0 0 0.33 0.33 0.33
4 Camilla Ström Väsby 1 1 0 3 3 0 2         32 15.34 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
5 Rickard Orrebrink Järfalla 1 1 0 5 3 2 4         28 15.04 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
6 Åke Hollsten Järfalla 1 0 1 3 0 3 1           14.32 0 0 0.33 0.33 0.33
7 Carina Koskela Väsby 1 0 1 5 2 3 5         35 14.27 0.24 0.24 1 1.24 1.24
8 Lena Edehag Järfalla 1 0 1 3 0 3             13.55 0 0 0 0 0


Pilsnitt Match

Omg. 1 Spelare Lag 25.0- 24.0- 23.0- 22.0- 21.0- 20.0- 19.0- 18.0- 17.0- 16.0- 15.0- 14.0- 13.0- Pilsnitt Match
Högst   Snitt   Median Lägst
1 Erik Mattsson Väsby               1           18.79 18.79 18.79 18.79
2 Joakim Granberg Väsby               1           18.56 18.56 18.56 18.56
3 Sebastian Meijer Järfalla                     1     15.69 15.69 15.69 15.69
4 Camilla Ström Väsby                     1     15.34 15.34 15.34 15.34
5 Rickard Orrebrink Järfalla                     1     15.04 15.04 15.04 15.04
6 Åke Hollsten Järfalla                       1   14.32 14.32 14.32 14.32
7 Carina Koskela Väsby                       1   14.27 14.27 14.27 14.27
8 Lena Edehag Järfalla                         1 13.55 13.55 13.55 13.55


Utgång Antal Pil Singel

Omg. 1 Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 TB Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
1 Joakim Granberg Väsby                             1         1   1                                 23 27 28 30
2 Erik Mattsson Väsby                                   2   1                                     26 26.67 26 28
3 Rickard Orrebrink Järfalla                                       1 1       1                           28 30 29 33
4 Camilla Ström Väsby                                               1 2                           32 32.67 33 33
5 Carina Koskela Väsby                                                     1           1           35 38 38 41


Utgång Antal Pil Dubbel

Omg. 1 Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Joakim Granberg Väsby                       1 1
2 Erik Mattsson Väsby                       1 1


Outstanding Player Singel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 3 3 0 4         23 18.56 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
2 Rickard Orrebrink Järfalla 1 1 0 5 3 2 4         28 15.04 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
3 Camilla Ström Väsby 1 1 0 3 3 0 2         32 15.34 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
4 Erik Mattsson Väsby 1 1 0 3 3 0 2         26 18.79 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
5 Carina Koskela Väsby 1 0 1 5 2 3 5         35 14.27 0.24 0.24 1 1.24 1.24
6 Åke Hollsten Järfalla 1 0 1 3 0 3 1           14.32 0 0 0.33 0.33 0.33
7 Sebastian Meijer Järfalla 1 0 1 3 0 3 1           15.69 0 0 0.33 0.33 0.33
8 Lena Edehag Järfalla 1 0 1 3 0 3             13.55 0 0 0 0 0


Outstanding Player Dubbel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 3 3 0       2 20 1.2 1.2
2 Erik Mattsson Väsby 1 1 0 3 3 0       2 20 1.2 1.2
3 Lena Edehag Järfalla 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
4 Rickard Orrebrink Järfalla 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
5 Camilla Ström Väsby 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
6 Carina Koskela Väsby 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
7 Åke Hollsten Järfalla 1 0 1 3 0 3           0 0
8 Sebastian Meijer Järfalla 1 0 1 3 0 3           0 0


Avgörande Dubbel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set
S V F S V F


Outstanding Player Totalt

Omg. 1 Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Joakim Granberg Väsby 1 2.29 1 1.2 3.49 3.49
2 Erik Mattsson Väsby 4 1.63 2 1.2 2.83 2.83
3 Rickard Orrebrink Järfalla 2 1.76 4 0.96 2.72 2.72
4 Camilla Ström Väsby 3 1.63 5 0.12 1.75 1.75
5 Carina Koskela Väsby 5 1.24 6 0.12 1.36 1.36
6 Lena Edehag Järfalla 8 0 3 0.96 0.96 0.96
7 Åke Hollsten Järfalla 6 0.33 7 0 0.33 0.33
8 Sebastian Meijer Järfalla 7 0.33 8 0 0.33 0.33


Match/Set Singel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Camilla Ström Väsby 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         32 15.34 0.67
2 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4         23 18.56 1.33
3 Erik Mattsson Väsby 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         26 18.79 0.67
4 Rickard Orrebrink Järfalla 1 1 0 100 5 3 2 60 5 4         28 15.04 0.8
5 Carina Koskela Väsby 1 0 1 0 5 2 3 40 5 5         35 14.27 1
6 Åke Hollsten Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           14.32 0.33
7 Lena Edehag Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3             13.55 0
8 Sebastian Meijer Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           15.69 0.33


Match/Set Dubbel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 100 3 3 0 100 3       2 20
2 Erik Mattsson Väsby 1 1 0 100 3 3 0 100 3       2 20
3 Lena Edehag Järfalla 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
4 Rickard Orrebrink Järfalla 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
5 Camilla Ström Väsby 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
6 Carina Koskela Väsby 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
7 Åke Hollsten Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
8 Sebastian Meijer Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3          


Match/Set Totalt

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Joakim Granberg Väsby 2 2 0 100 6 6 0 100 3
2 Erik Mattsson Väsby 2 2 0 100 6 6 0 100 3
3 Rickard Orrebrink Järfalla 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
4 Camilla Ström Väsby 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
5 Lena Edehag Järfalla 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
6 Carina Koskela Väsby 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
7 Åke Hollsten Järfalla 2 0 2 0 6 0 6 0 3
8 Sebastian Meijer Järfalla 2 0 2 0 6 0 6 0 3
2023-07-07    dartstatistik.se