Sweden Cup (SvDF) 2016/2017

Statistik och Resultat

Totalpoäng Sweden Cup

    Distriktslag Lagmatch Herrar Dubbel Herrar Singel Damer Dubbel Damer Singel Poäng Totalt
1 StDF 40 50 56 6 4 156
2 SkDF 1 4 12 7 20 18 61
3 GDF 24 12 9 0 0 45
4 VDF 1 12 0 10 12 10 44
5 VDF 2 0 0 15 6 9 30
6 UDF 1 12 12 3 0 0 27
7 UDF 2 4 12 4 0 0 20
8 SkDF 2 0 3 0 0 9 12
9 SveDF 0 0 3 0 0 3

Delpoäng Sweden Cup

    Distriktslag Lagmatch Herrar Dubbel Herrar Singel Damer Dubbel Damer Singel Poäng Totalt
1 StDF  40   30  20   21  15  10  10   6   3  1  156
2 SkDF 1  4   12  0   3  3  1  0   20   15  3  61
3 GDF  24   12  0   6  3  0  0   0   0  0  45
4 VDF 1  12   0  0   6  3  1  0   12   10  0  44
5 VDF 2  0   0  0   6  6  3  0   6   6  3  30
6 UDF 1  12   6  6   3  0  0  0   0   0  0  27
7 UDF 2  4   6  6   3  1  0  0   0   0  0  20
8 SkDF 2  0   3  0   0  0  0  0   0   6  3  12
9 SveDF  0   0  0   3  0  0  0   0   0  0  3
2017-06-11    dartstatistik.se